Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad021/485-2800

Stručni radovi

2023

pdf Aleksandra Vrška – Korigovanje poremećaja binokularnog vida prizmama (2023)
pdf Ana Ristić – Značaj kornealne topografije u dijagnostici ranog stadijuma keratokonusa (2023)
pdf Anđela Maričić – Informisanost korisnika o zanimanju optometriste na teritoriji Kuršumlije (2023)
pdf Andrea Ružić – Dimenzije lika na mrežnjači (2023)
pdf Azra Rebronja – Kalkulacija intraokularnog sočiva (2023)
pdf Boris Sredojević – Informisanost korisnika o zanimanju optometrista na području Bačke (2023)
pdf Katarina Kablar – Ispitivanja vidnog polja u okviru optometrijskog pregleda (2023)
pdf Marko Dragović – Informisanost korisnika o zanimanju optometriste na području Nevesinja (2023)
pdf Marko Petrović – Informisanost korisnika o zanimanju optometrista na području Smederevske Palanke (2023)
pdf Milenko Glavaš – Šta umanjuje strah od pregleda kod pacijenta (2023)
pdf Nataša Šarenac – Optotipovi (2023)
pdf Tamara Marković – Provera kalibracije keratometra pomoću tri standarda i poređenje sa vrednostima dobijenih autokeratometrom (2023)
pdf Tina Grahovac – Karakteristike optometrijskog pregleda specifičnih grupa pacijenata: deca (2023)
pdf Vanja Grbić – Strah od optometrijskog pregleda (2023)
pdf Violeta Mladenović – Informisanost korisnika o zanimanju optometrista na području Banata (2023)

2022

pdf Aleksandra Todorović Grebović – Korelacija između miopije / hiperopije i astigmatizma (2022)
pdf Fani Tot – Otkrivanje i lečenje slabovidosti (2022)
pdf Jelena Prodanović – Zainteresovanost građana Bratunca za otvaranje optike u njihovoj opštini; uvid u njihovo mišljenje i očekivanja (2022)
pdf Katarina Radan – Optometrijski pregled binokularnog vida (2022)
pdf Laura Aleksić – Optička koherentna tomografija prednjeg i zadnjeg segmenta oka (2022)
pdf Marija Glavaš – Promena očnog pritiska sa starošću (2022)
pdf Maša Šura – Kvalitet usluge i lojalnost potrošača na primeru optičarske radnje u Aranđelovcu (2022)
pdf Mihail Zec Dodoš – Korišćenje autokeratometra za merenje radijusa krivina konkavnih površina (2022)
pdf Milica Pavlović – Opšti utisak pacijenata o optometrijskom pregledu i njihova lojalnost (2022)
pdf Miljana Kovačević – Faktori koji utiču na zadovoljstvo korisnika prilikom nošenja dioptrijskih ramova (2022)
pdf Mirjana Stevanoski – Dijagnostika keratokonusa (2022)
pdf Nebojša Josifoski – Iskustva pri optometrijskom pregledu (2022)

2021

pdf Anja Bjelošević – Potrošačko ponašanje i rad optičarskih radnji tokom COVID-19 pandemije (2021)
pdf Anja Mitrovčan – Stavovi kupaca prema očnim pomagalima: naočare ili kontaktna sočiva (2021)
pdf Đorđe Jeremić – Istraživanje preventivnog ponašanja u cilju sprečavanja slabljenja vida kod odraslih osoba (2021)
pdf Emilija Jovanović – Informisanost korisnika o zanimanju optometrista na području Srema (2021)
pdf Filip Nadaški – Biometar (2021)
pdf Ivan Petrović – Zaštita očiju od povreda (2021)
pdf Ljubiša Đuđanović – Upotreba antibiotika i antibiotske terapije u oftalmologiji i optometriji (2021)
pdf Luka Vasiljević – Materijali naočalnih okvira i moguće alergijske reakcije (2021)
pdf Petra Kostić – Biohemijski sastav suznog filma (2021)
pdf Sara Erdeg – Biohemijske osnove dijabetičke retinopatije (2021)
pdf Severina Dobrijević – Strabizam – Otkrivanje i lečenje (2021)
pdf Tarik Karaahmetović – Uticaj prekomernog korišćenja digitalnih uređaja na vid dece (2021)
pdf Teodora Kljajić – Stavovi potrošača prilikom odabira dioptrijskih ramova (2021)

2020

pdf Ana Pikula – Akomodacija kod emetropnog i ametropnog oka (2020)
pdf Branka Blagojević – Praćenje i analiza očnih pokreta i veza sa neurodegenerativnim bolestima (2020)
pdf Kristina Tapavica – Hromatske aberacije na ljudskom oku i duohrom test (2020)
pdf Luka Kuburić – Određivanje astigmatske refraktivne greške metodama automatske keratorefraktometrije i Džeksonovim cilindrom (2020)
pdf Natalija Stanković – Farmakološka svojstva i terapijska primena preparata veštačkih suza u optometrijskoj praksi (2020)
pdf Sabina Piljak – Dijagnostika glaukomske bolesti (2020)
pdf Stefan Merganc – Senilna katarakta i funkcija vida (2020)
pdf Zorica Kuburović – Proizvod kao element marketing miksa u optičarskoj radnji (2020)

2019

pdf Ana Žikić – Povrede oka (2019)
pdf Anka Radaković – Dubina prednje komore očne jabučice u zavisnosti od refraktivne greške (2019)
pdf Dajana Gajić – Kontaktna sočiva – edukacija (2019)
pdf Dejan Popović – Primena cikloplegika u određivanju refraktivne greške (2019)
pdf Jovana Sremac – Testiranje kontrastne osjetljivosti vida (2019)
pdf Kitti Kubina – Etiologija crvenog oka (2019)
pdf Marija Miličević – Glaukomni ispadi u vidnom polju (2019)
pdf Mina Janković – Savremene tehnologije obrade korekcionih sočiva u cilju poboljšanja vidne oštrine i proširenja vidnog polja (2019)
pdf Nevena Popić – Mehanizam dejstva antiglaukomskih lekova (2019)
pdf Siniša Kojić – Epidemiološka slika refraktivnih mana na teritoriji grada Zvornika (2019)
pdf Vukašin Basaraba – Otkrivanje i lečenje glaukoma (2019)

2018

pdf Boris Đukanović – Fitovanje mekih sfernih kontaktnih sočiva na toričnu rožnjaču (2018)
pdf Kasandra Gujaničić – Uticaj astigmatizma na kvalitet vida i i vidnog polja (2018)
pdf Mirjana Kolarović – Korekcija refraktivne greške kod astigmatizma upotrebom sfernog ekvivalenta (2018)
pdf Predrag Božović – Opšta informisanost šire populacije o glaukomu (2018)
pdf Siniša Glavaš – Povezanost prezbiopije i starost pacijenta (2018)

2017

pdf Aleksandar Deurić – Sindrom kompjuterskog vida (2017)
pdf Anđela Ivanović – Karakteristike različitih metoda objektivnog određivanja refrakcije (2017)
pdf Lidija Bojović – Fitovanje toričnih tvrdih kontaktnih sočiva (RGP) (2017)
pdf Marijana Stanković – Oftalmoskopija u dijagnostici bolesti oka (2017)
pdf Marta Avramović – Merenje aksijalnih dimenzija oka ultrazvučnim metodama (2017)
pdf Stefan Radumilo – Primena kornealne topografije (2017)

2016

pdf Anđela Stevanović – Biomikroskopija prednjeg segmenta oka (2016)
pdf Dunja Mikloš – Poremećaj motiliteta i razrokost (2016)
pdf Ivan Popović – Uticaj refraktivne greške na izgled vidnog polja (2016)
pdf Jelena Čolić – Određivanje oštrine vida pomoću različitih vrsta optotipa (2016)
pdf Marija Stevanović – Fitovanje sfernih tvrdih kontaktnih sočiva (RGP) (2016)
pdf Zorica Simetić – Uticaj starosti pacijenata na vrednost AC/A odnosa (2016)

2015

pdf Ana Marković – Hipermetropija u prezbiopnoj populaciji (2015)
pdf Anđela Terzić – Korekcija rezultata refrakcije dobijenih autorefraktometrijom pomoću subjektivnih tehnika refrakcije (2015)
pdf Danilo Vujović – Glavni faktori nastanka monokularne refraktivne ambliopije kod dece predškolskog uzrasta (2015)
pdf Dragan Golubović – Elektrookulografija na BIOPAC sistemu (2015)
pdf Eleonora Mihajlović – Kolorni vid (2015)
pdf Filip Grujić – Primena elektrookulografije kod nistagmusa (2015)
pdf Ivana Milošev – Slabovidost (2015)
pdf Marija Gartner – Aberacije oka i njihov uticaj na kvalitet lika (2015)
pdf Marina Rajić – Fitovanje sfernih mekih kontaktnih sočiva (SCL) (2015)
pdf Olivera Tomić Gujaničić – Refraktivne indikacije za primenu mekih kontaktnih sočiva (2015)
pdf Slobodan Miskin – Katarakte – vrste i osobine (2015)
pdf Smilja Jurišin – Program za osnovna izračunavanja u naočalnoj optici i tehnici (2015)
pdf Vladimir Čivčić – Anomalije binokularnog vida (2015)

2014

pdf Ana Lazarević – Kolorni vid i njegove anomalije (2014)
pdf Azem Salihu – Uticaj katarakte na refrakcionu grešku oka (2014)
pdf Borko Deurić – Epidemiološke odlike refraktivnih grešaka populacije grada Novog Sada (2014)
pdf Dušan Nikolić – Hipermetropija kod mladih osoba (2014)
pdf Marija Nović – Objektivne i subjektivne metode očne refrakcije (2014)

2013

pdf Maja Zeljković – Staračka dalekovidost – Presbiopija (2013)

2012

pdf Alan Karaahmetović – Uticaj presbiopije na kvalitet života (2012)
pdf Andrej Kuč – Refraktivne greške – Astigmatizam (2012)
pdf Aniko Dudaš – Optičke mane oka i korekcija (2012)
pdf Jovan Janković – Miopija (2012)
pdf Katarina Stanojević – Prezbiopija – Savremeni dijagnostički i terapijski modaliteti (2012)
pdf Predrag Adžić – Greške vida i metode pregleda kod djece sa problemima u čitanju i pisanju (2012)
pdf Sandra Matković – Astigmatizam (2012)
pdf Seka Džambazovski Alorić – Astigmatizam – refrakciona anomalija i odnos astigmatizma i presbiopije (2012)
pdf Ševala Karaahmetović – Korekcija fiksacijske disparacije MKH metodom (2012)
pdf Zoran Kuburić – Poređenje subjektivne i objektivne metode određivanja refrakcije automatizovanom refraktometrijom (2012)

2011

pdf Dragan Pejin – Analiza kontrastne osetljivosti nekorigovanih i korigovanih ametropa (2011)
pdf Ivana Denić – Presbiopija – Staračka dalekovidost (2011)
pdf Katarina Stanković – Ambliopija (2011)
pdf Livija Temunović – Problemi adaptacije kod progresivnih sočiva (2011)
pdf Maja Jakovljević – Protokol optometrijskog pregleda (2011)
pdf Veljko Stanković – Vidno polje i perimetrija (2011)
pdf Vladislav Stevanović – Optometrijski karton (2011)
pdf Zora Šarac – Oftalmoskopija (2011)

2008

pdf Ivana Jovović – Rožnjača kao glavni refraktivni sistem oka (2008)