Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad021/485-2800

Udžbenici

Izdanja koja se mogu preuzeti sa sajta:

Izdanja koja se mogu nabaviti u skriptarnici Prirodno-matematičkog fakulteta

 • “Struktura i osobine kondenzovanog stanja materije”
  autor: Svetlana R. Lukić-Petrović
 • “Fizika kondenzovane materije : računski problemi sa rešenjima”
  autori: Svetlana R. Lukić-Petrović, Goran R. Štrbac, Nevena Ćelić
 • „Mehanika neprekidnih sredina“
  autor: Milica Rutonjski
 • „Zbirka zadataka iz matematičke fizike – drugo prošireno izdanje“
  autori: Slobodan Radošević, Petar Mali
 • „Eksperimentalne tehnike karakterizacije materijala“
  autori: Svetlana Lukić-Petrović, Slobodan Carić, Gorana Štrbac, Fedor Skuban, Imre Gut, Tamara Ivetić, Dragoslav Petrović
 • „Fizika okoline“
  autori: Mira Terzić, Mirjana Šiljegović
 • „Uvod u metrologiju i standardizaciju“
  autori: Mira Terzić i Sofija Forkapić
 • „Uvod u fiziku faznih prelaza“
  autori: Maja Stojanović, Sonja Skuban, Fedor Skuban, Miroslav Cvetinov
 • „Uvod u fiziku kondenzovane materije (računski problemi sa rešenjima)“
  autori: Svetlana Lukić-Petrović, Aleksandar Antić, Goran Štrbac
 • „Fizika okoline – Odabrana poglavlja“
  autori: Mira Terzić i Mirjana Šiljegović
 • „Eksperimentalne tehnike karakterizacije materijala – termičke, električne, dielektrične i magnetne osobine“
  autori: Svetlana Lukić-Petrović, Fedor Skuban, Dragoslav Petrović, Goran Štrbac, Imre Gut
 • „Osnovi fizike jonizovanih gasova“
  autori: Igor Savić, Stevica Đurović, Radomir Kobilarov
 • „Demonstracioni eksperimenti u nastavi fizike I (Mehanika i termodinamika)“
  autori: Agneš Kapor, Sonja Skuban i Ljiljana Stanivuk
 • „Praktikum jednostavnih eksperimenata u nastavi fizike“
  autori: Dušanka Obadović i Ivana Rančić
 • „Osnovi nebeske mehanike“
  autori: Stanoje Stojanović i Milica Pavkov-Hrvojević
 • „Fundamentalna fizika elementarnih čestica“
  autor: Tristan Hübsch
 • „Osnovi elektronike i digitalne elektronike“
  autori: Zoran Mijatović i Stevica Đurović
 • „Dijagnostički ultrazvuk – fizičke osnove ultrasonografije, ultrazvučni imidžing, primena u medicinskoj dijagnostici“
  autori: Slobodanka Stanković, Petar Slankamenca, Olivera Klisurić, Ilona Lukač, Marko Kovač, Aleksandra Novakov-Mikić, Lazar Petković, Dragana Ivanović-Đilas i Zoran Vukojević
 • “Nuklearna fizika kroz primere“
  autori: Dušan Mrđa i Ištvan Bikit
 • “Uvod u spektroskopiju za astronome”
  autor: Tijana Prodanović
 • “Osnovna merenja u fizici”
  autori: Nataša Todorović, Olivera Klisurić, Fedor Skuban
 • “Uvod u Ajnštajnovu teoriju gravitacije”
  autor: Milan Pantić
 • “Zbirka zadataka iz elektromagnetizma sa rešenjima”
  autori: Srđan Rakić, Dušan Lazar
 • “Gama-spektrometrija”
  autori: Jaroslav Slivka , Ištvan Bikit , Miroslav Vesković i Ljiljana Čonkić
 • “Linearna fotoakustična spektroskopija”
  autor: Mira Terzić
 • “Tečni kristali”
  autori: Dušanka Obadović, Milena Stančić i Tibor Toth Katona
 • “UV-zračenje”
  autori: Zoran Mijatović, Ljiljana Čonkić i Suzana Miljković
 • “Mehanika fluida”
  autor: Stanoje Stojanović
 • “Fizika ljudskog organizma”
  autor: Slobodanka Stanković
 • “Osnovi sociologije”
  autori: Miloš Marjanović i Slobodanka Markov
 • “Zbirka zadataka po odabranim poglavljima statističke fizike”
  autori: Milica Pavkov-Hrvojević, Darko Kapor, Mario Škrinjar i Predrag Krstonošić
 • “Eksperimentalne vežbe iz mehanike”
  autori: Agneš Kapor, Sonja Skuban i Dragan Nikolić
 • “Eksperimentalne vežbe iz termodinamike”
  autori: Agneš Kapor, Sonja Skuban i Dragan Nikolić
 • “Uvod u vangalaktičku astronomiju”
  autor: Milan M. Ćirković