Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad021/485-2800

Imenik

Ime i prezime Kancelarija Telefon E-mail / lični sajt /
knjiga nastavnika
dr Stevica Đurović
redovni profesor
I/23 2817 djurovic@uns.ac.rs  nema lični sajt  https://dfold.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/djurovic
dr Svetlana Lukić-Petrović
redovni profesor
II/28 2812 svetlana@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
dr Dušan Mrđa
redovni profesor
IV/68 2815 mrdjad@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  https://dfold.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/mrdjad
dr Milan Pantić
redovni profesor
II/44 2807 mpantic@df.uns.ac.rs  http://personal.pmf.uns.ac.rs/mpantic/  https://dfold.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/mpantic
dr Milica Pavkov-Hrvojević
redovni profesor
novi deo, II/10 milica@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  https://dfold.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/milica
dr Dragoslav Petrović
redovni profesor
IV/70 2814 dragoslav.petrovic@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
dr Srdjan Rakić
redovni profesor
PR/6 2887 srdjan.rakic@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
dr Nataša Todorović
redovni profesor
IV/68 2815 natasa.todorovic@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  https://dfold.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/natasa_todorovic
dr Miroslav Vesković
redovni profesor
II/30 2811 veskovic@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
dr Željka Cvejić
vanredni profesor
II/7 2821 zeljka.cvejic@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
dr Imre Gut
vanredni profesor
IV/71 2813 imre.gut@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
dr Olivera Klisurić
vanredni profesor
II/52 2808 olivia@uns.ac.rs  nema lični sajt  https://dfold.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/olivia
dr Miodrag Krmar
vanredni profesor
IV/68 2815 krmar@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
dr Dušan Lazar
vanredni profesor
PR/9 2820 dlazar@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
dr Igor Savić
vanredni profesor
I/23 2817 savke@uns.ac.rs  nema lični sajt  https://dfold.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/savke
dr Sonja Skuban
vanredni profesor
I/19 2824 sonja.skuban@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  https://dfold.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/sonja_skuban
dr Maja Stojanović
vanredni profesor
I/19 2824 maja.stojanovic@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  https://dfold.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/maja_stojanovic
dr Dušan Zorica
vanredni profesor
II/48 2806 dusan.zorica@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  https://dfold.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/dusan_zorica
dr Ivana Bogdanović
docent
I/19 2824 ivana.bogdanovic@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
dr Petar Mali
docent
II/36 2810 petar.mali@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  https://dfold.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/petar_mali
dr Jovana Nikolov
docent
IV/68 2815 jovana.nikolov@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  https://dfold.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/jovana_nikolov
dr Zorica Podraščanin
docent
II/36 2810 zorica.podrascanin@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
dr Slobodan Radošević
docent
II/44 2807 slobodan@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  https://dfold.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/slobodan
dr Milica Rutonjski
docent
II/44 2807 milica.rutonjski@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
dr Fedor Skuban
docent
IV/72 2826 fedor.skuban@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  https://dfold.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/fedor_skuban
dr Goran Štrbac
docent
IV/71 2813 grstrbac@uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
dr Ljubica Đačanin Far
asistent
IV/70 2814 ljubica@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  https://dfold.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/ljubica
mr Teodora Gajo
asistent
I/23 2817 dorag@uns.ac.rs  nema lični sajt  https://dfold.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/teodora_gajo
mr Stevan Jankov
asistent
II/40 2808 stevan.jankov@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  https://dfold.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/stevan_jankov
dr Mirjana Šiljegović
asistent
IV/72 mirjana.siljegovic@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  https://dfold.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/mirjana_siljegovic
dr Tamara Ivetić
viši naučni saradnik
IV/72 2826 tamara.ivetic@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
dr Sofija Forkapić
naučni saradnik
IV/68 2815 sofija@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  https://dfold.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/sofija
dr Jan Hansman
naučni saradnik
PR/6 2823 jan.hansman@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  https://dfold.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/jan_hansman
dr Nikola Jovančević
naučni saradnik
IV/68 2815 nikola.jovancevic@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
dr Branka Radulović
viši naučni saradnik
II/39 2809 branka.radulovic@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
Milan Čavić
stručni saradnik
I/22 milan.cavic@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  https://dfold.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/milan_cavic
msc Nataša Danilović
stručni saradnik
IV/67 2792 natasa.danilovic@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
msc Elvira Tot
stručni saradnik
PR/9 2820 elvira.djurdjic@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  https://dfold.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/elvira_djurdjic
Radenko Kisić
stručni saradnik
IV/70 2814 radenko@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
Nebojša Krstić
stručni saradnik
PR/6 2819 nebojsa.krstic@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  https://dfold.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/nebojsa_krstic
Jovana Mrđen
stručni saradnik
PR/7 jovana.mrdjen@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
msc Zoltan Nađ
stručni saradnik
I/23 2817 nzolik@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
Slavko Todorović
stručni saradnik
II/56 2802 slavko@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
Andrej Vraničar
stručni saradnik
PR/6 2823 andrej.vranicar@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  https://dfold.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/andrej_vranicar
dr Stevan Armaković
istraživač saradnik
PR/14 2796 stevan.armakovic@df.uns.ac.rs  http://www.armakovic.com  ne postoji u knjizi nastavnika
msc Kristina Čajko
istraživač saradnik
IV/72 2826 kristina.cajko@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
msc Kristina Bikit Šreder
istraživač pripravnik
IV/68 2815 kristina.bikit@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
dr Lazar Gavanski
istraživač pripravnik
I/23 2817 lazar.gavanski@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  https://dfold.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/lazar_gavanski
Boris Banjac
laborant
I/20 boris.banjac@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
Bogdan Bogdanović
laborant
I/21 bogdan@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
Olivera Maletić
tehnički saradnik
II/57 2800 olivera.maletic@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  ne postoji u knjizi nastavnika
Željko Ralić
sekretar
II/57 2801 zeljko.ralic@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  https://dfold.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/zeljko_ralic
Sanja Majstorović Ralić
bibliotekar
PR/17A 2818 sanja.majstorovic@df.uns.ac.rs  nema lični sajt  https://dfold.pmf.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/sanja_majstorovic