Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad021/485-2800

Nastavni materijal

Nastavni materijal

OSCILACIJE I TALASI

MEHANIKA

TERMODINAMIKA

(poslednja izmena: 23.12.2009.)

 

TERMODINAMIKA

ISPITNA PITANJA

Ispitna pitanja iz termodinamike, I deo

Ispitna pitanja iz termodinamike, II deo

 

MATERIJALI U OPTICI I SOČIVA

 

OPTOMETRIJA

Neke neželjene posledice usled korišćenja kontaktnih sočiva:

 

FIZIKA ZA STUDENTE TEHNOLOŠKOG FAKULTETA

 

FIZIKA 1 ZA STUDENTE MATEMATIKE

 

FIZIKA ELEMENTARNIH ČESTICA

 

OPTOMETRIJA

ZADACI

 

METEOROLOGIJA

KOMPJUTERSKA FIZIKA