Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad021/485-2800

Rukovodstvo

Rukovodstvo

Direktor 

prof. dr Dušan Mrđa

021/485-2815            mrdjad@df.uns.ac.rs

Pomoćnik direktora za nauku i međunarodnu saradnju

prof. dr Igor Savić

021/485-2825            savke@uns.ac.rs

Pomoćnik direktora za nastavu

dr Fedor Skuban

021/485-2826            fedor.skuban@df.uns.ac.rs