Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad021/485-2800

Obuke za nastavnike

U Кatalogu programa stručnog usavršavanja za školsku 2018/2019, 2019/2020. i 2020/2021. godinu nalaze se tri programa u čijoj realizaciji je uključen Departman za fiziku:

  1. Vršnjačko učenje i konceptualna nastava prirodnih nauka (kataloški broj programa: 803)
    Informacije o programu možete videti na linku: https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=878
  2. Integrisana nastava prirodno-matematičkih nauka i informatike kroz različite oblike rada u osnovnoj školi, sa posebnim osvrtom na inkluziju (kataloški broj programa: 179)
    Informacije o programu možete videti na linku: https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=529
  3. Republički seminar o nastavi fizike (kataloški broj programa: 815)
    Informacije o programu možete videti na linku: https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1253

Sve programe iz Кataloga programa stručnog usavršavanja čije je održavanje najavljeno u narednih 30 dana možete videti na linku: https://zuov-katalog.rs/?action=page/catalog/upcoming