Departman za fiziku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu je vojvođanski centar za univerzitetsku nastavu i naučna istraživanja iz svih oblasti fizike. Od kraja 1960-tih godina se razvijaju naučne metode savremene fizike koje se primenjuju kako u obrazovanju tako i u pružanju usluga privredi. Zahvaljujući pre svega entuzijazmu svojih naučnika, Departman je stekao širu afirmaciju u domaćoj i svetskoj naučnoj javnosti. Ostvarujući brojne kontakte sa svetskim univerzitetskim i naučnim centrima, Departman uspeva da doprinosi savremenim saznanjima iz fizike, te su naučnici Departmana i studenti danas rado primljeni saradnici u tim centrima.


Negujući fiziku kao logičnu i racionalnu osnovu savremene tehničke civilizacije, Departman je razvio istraživačke timove u oblastima fizike kondenzovane materije, fizike jonizovanih gasova i nuklearne fizike.

Prečice


Prijem studenata I godine

vjokic: 2019-09-04 12:48:25
Prijem studenata I godine je planiran za utorak, 1.10.2019. godine, u amfiteatru 1 u zgradi Deparmana za fiziku i Departmana za matematiku i informatiku, po sledećem rasporedu: 09:00 – 10:00 Departman za matematiku i informatiku Departman za fiziku, Optometrija 10:30 – 11:30 Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Departman za biologiju i ekologiju 12:00 – 13:00 Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo Integrisane studije Program: Pozdravni govor studenta prodekana Projekcija novog spota PMF-a Uvodna reč dekana Obraćanje direktorke zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Obraćanje direktora departmana (ili u A1 ili na odgovarajućem departmanu)

PRECALCULUS 2019 – priprema za visokoškolsku nastavu matematike

vjokic: 2019-09-02 15:23:33
Po ugledu na američke i evropske univerzitete, i ove godine se za studente Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu organizuje kurs pod nazivom PRECALCULUS. To je obrada izabranih tema iz srednjoškolske matematike, koje svaki brucoš mora znati ako želi da uspešno prati nastavu matematike na prvoj godini fakulteta. Nastava će se održavati u sledećim terminima (od 10-13 časova): ponedeljak, 23. septembar 2019. utorak, 24. septembar 2019. sreda, 25. septembar 2019. četvrtak, 26. septembar 2019. petak, 27. septembar 2019. Časovi su besplatni za studente svih pet departmana PMF-a u Novom Sadu, a održavaće se u zgradi Departmana za matematiku i informatiku i Departmana za fiziku (Trg Dositeja Obradovića 4) u amfiteatru V.

Workshop Excitation Energy Transport in Physical, Chemical and Biological Systems

vjokic: 2019-07-25 09:31:47
Workshop Excitation Energy Transport in Physical, Chemical and Biological Systems, na kome učestvuje veći broj poznatih naučnika, biče održan  od 26-30 jula. Predviđena predavanja biće održana za vikend 27. i 28. jula na Departmanu za fiziku u Amfiteatru VII. Program predavanja možete videti na linku https://chen0846.wixsite.com/workshop?fbclid=IwAR1cSnW6Kq46NnqYhJjpglm-qean0Cjc0iUPT9qDP7nz86Be94tA7nuG3OY

Predavanje iz oblasti veštačke inteligencije

vjokic: 2019-06-25 13:00:25
Dr Branislav Kisačanin, zaposlen u kompaniji NVidia, koja je lider na tržištu GPU čipova, održaće predavanje na temu iz oblasti veštačke inteligencije, 05. jula u 12h u laboratoriji 22/1. sprat

Pušten u rad e-portal za e-prijavu na Konkurs za upis

vjokic: 2019-06-19 09:48:59
Kandidati  mogu online da se prijave na konkurs za upis u prvu godinu studija školske 2019/2020. godine na adresi https://prijemni.pmf.uns.ac.rs Kandidati koji se online prijave na konkurs obavezno moraju doći na šalter u zvaničnim terminima za prijavu na konkurs (24.,25. i 26.06 od 9-13h) da potvrde prijavu i prilože potrebnu dokumentaciju navedenu u konkursu.

Dodatni termini za sistematske preglede

vjokic: 2019-05-31 12:00:16
Studenti I i III godine, koji nisu bili u mogućnosti da sistematski pregled obave u svom terminu, mogu to učiniti 31.05.2019. godine bez zakazivanja u pre i posle podnevnoj smeni.

Javni poziv za izbor saradnika praktičara za potrebe realizacije Školske prakse 1 i Školske prakse 2 (nastavni predmet: Fizika)

vjokic: 2019-05-24 09:31:10
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu raspisuje javni poziv za izbor saradnika praktičara za potrebe realizacije Školske prakse 1 i Školske prakse 2 (nastavni predmet: FIzika). U prilogu su dati tekst oglasa kao i prijava koju zainteresovani kandidati treba da popune i predaju.  

Obavestenje

vjokic: 2019-04-05 13:13:03
Studenti I i III godine studija, koji nisu obavili sistematski pregled u predviđenom roku tokom februara, to mogu naknadno da urade u periodu od 08.04. do 06.05.2019. godine.