Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad021/485-2800

Laboratorija za etaloniranje gama-spektrometara i aktivnosti radioaktivnih izvora gama emitera

Laboratorija za etaloniranje gama-spektrometara i aktivnosti radioaktivnih izvora gama emitera

Laboratorija obavlja usluge sledećih etaloniranja po međunarodnim standardnim metodama:

  • Etаlonirаnje visoko-rezolucionih gаmа spektrometаrа (energetskа kаlibrаcijа i krivа efikаsnosti zа tаčkаstu, cilindričnu i Marinelli geometriju) i
  • Etаlonirаnje gаmа emiterа ( tаčkаste, cilindrične i Marinelli geometrije).

 

Mesto laboratorije: Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Departman za fiziku

Šef Laboratorije: doc.dr Kristina Bikit

Tehnički rukovodilac: dr Jan Hansman

Adresa: 21000 Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića broj 4
Telefon: +381 21 459 368
Fax: +381 21 459 367

E-mail: kristina.bikit@df.uns.ac.rs
jan.hansman@df.uns.ac.rs
sofija@df.uns.ac.rs

 

Laboratorija za etaloniranje gama-spektrometara i aktivnosti radioaktivnih izvora gama emitera je akreditovana u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025:2006 kod Akreditacionog tela Srbije.

ATC02-001

 

Preuzmite zvanična dokumenta: