Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad021/485-2800

Studijski programi

Studijski programi

Na Departmanu za fiziku organizovani su sledeći studijski programi:

 

Akademske studije

Osnovne akademske studije Fizika

(4 godine, 240 ESPB)

Unutar studijskog programa Fizika studenti dobijaju osnovna znanja iz fizike, a kroz veliki broj izbornih predmeta mogu da se usmere u pravcu: opštih istraživanja, medicinske fizike, astronomije i astrofizike. Studijski program Fizika na osnovnim akademskim studijama je koncipiran tako da traje 4 godine, odnosno 8 semestara, a da student na svakoj godini studija može dobiti najmanje 60 ESPB tj. da nakon završetka studija ima najmanje 240 ESPB. Završetkom ovih studija student dobija zvanje Diplomirani fizičar.

Više informacija o studijskom programu možete pogledati na linku: Osnovne akademske studije Fizika

 

Integrisane akademske studije Master Profesor fizike

(5 godina, 300 ESPB)

Integrisane akademske studije Master Profesor fizike su inovirane tokom priprema za prelazak na novi koncept studija. S obzirom da se na ovim studijama studenti osposobljavaju za predavanje fizike i astronomije u osnovnim i srednjim školama, slušaju i neophodne predmete kao što su psihologija, pedagogija, metodika nastave fizike i istorija fizike. Profesori fizike su veoma deficitaran kadar u osmogodišnjim i srednjim školama u našoj zemlji.
Imajući u vidu brzo uključivanje našeg školskog sistema u evropske integracione procese, ovaj deficit će se morati hitno popuniti što će omogućiti brzo zapošljavanje stručnjaka ovog profila. Integrisane akademske studije master Profesor fizike su koncipirane tako da traju 5 godina, odnosno 10 semestara, a da student na svakoj godini studija može dobiti najmanje 60 ESPB tj. da nakon završetka studija ima najmanje 300 ESPB. Završetkom ovih studija student dobija zvanje Master profesor fizike.

Više informacija o studijskom programu možete pogledati na linku: Integrisane master akademske studije Profesor fizike

 

Master akademske studije Fizika

(1 godina, 60 ESPB)

Master akademske studije Fizika omogućavaju studentima, u skladu sa njihovim ambicijama i afinitetima, jednu vrstu usmeravanja. Studenti mogu da se usmere u okviru modula:

  • Istraživački – Fizika materijala
  • Istraživački – Nuklearna fizika
  • Istraživački – Fizika plazme
  • Istraživački – Teorijska fizika kondenzovane materije
  • Primenjena fizika – Nanonauke
  • Medicinska fizika
  • Astrofizika

Ova usmeravanja se izvode tako da student odmah na početku ovih studija bira jedan od ponuđenih modula unutar kojeg postoji određen broj obaveznih i izbornih predmeta. Master akademske studije Fizika su koncipirane tako da traju 1 godinu, odnosno 2 semestra, a da student može dobiti najmanje 60 ESPB, a sa osnovnim akademskim studijama u zbiru najmanje 300 ESPB. Završetkom ovog studijskog programa student dobija akademski naziv Master fizičar. Postoji i mogućnost daljeg usavršavanja na doktorskim studijama.

Više informacija o studijskom programu možete pogledati na linku: Master akademske studije Fizika

 

Doktorske akademske studije Fizika

(3 godine, 180 ESPB)

Fizika je veoma široka nauka, a savremenom tržištu su potrebni specijalizovani stručnjaci pa unutar studijskog programa postoje generalne podoblasti: fizika plazme i jonizovanog gasa, teorijska fizika kondenzovane materije, nuklearna fizika, fizika materijala, medicinska fizika, primenjena fizika – nanonauke. Zbog eventualne potrebe multidisciplinarnosti, svi predmeti na ovom studijskom programu su izborni. Studije se izvode kroz nastavu predmeta i studijski istraživački rad. Potrebno vreme za izvođenje studijskog programa iznosi 3 školske godine odnosno 6 semestara. Obim studijskog programa iznosi 180 ESPB uz prethodno ostvareni obim studija od najmanje 300 ESPB na akademskim osnovnim i master studijama.

Više informacija o studijskom programu možete pogledati na linku: Doktorske akademske studije Fizika

 

Doktorske studije Metodike nastave prirodnih nauka, matematike i informatike – Fizika

(3 godine, 180 ESPB)

Studije se sastoje od 6 izbornih predmeta koji nose po 15 ESPB (ukupno 90 ESPB). Od 6 predmeta student je u obavezi da sakupi 75 ESPB iz psihološko-pedagoško-metodičkih predmeta (5 predmeta po 15 ESPB), a preostalih 15 ESPB iz odabranog stručnog predmeta, zavisno od teme doktorske disertacije. Student koji završi trogodišnji studijski program doktorskih studija i odbrani doktorsku disertaciju, stiče akademski naziv Doktor nauka – metodika nastave (fizike). Obim studijskog programa iznosi 180 ESPB uz prethodno ostvareni obim studija od najmanje 300 ESPB na akademskim osnovnim i master studijama.

Više informacija o studijskom programu možete pogledati na linku: Doktorske studije Metodike nastave prirodnih nauka, matematike i informatike

 

Strukovne studije

 

Strukovne studije Optometrije

(3 godine, 180 ESPB)

Strukovne studije Optometrije su jedine strukovne studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Studije traju 3 godine, odnosno 6 semestara. Na svakoj godini studija student može dobiti najmanje 60 ESPB tj. da nakon završetka studija ima najmanje 180 ESPB. Završetkom ovih studija student stiče zvanje Strukovni optometrista.
Optometristi su stručnjaci za primarnu brigu o zdravlju vida. Školuju se da mogu izvršiti pregled oka u svrhu otkrivanja defekata u viđenju, znakova povreda, očnih bolesti ili abnormalnosti i problema vezanih za viđenje. Кvalifikovani optometrista takođe vrši dijagnostiku, savetuje i kada je neophodno prepisuje, priprema i obezbeđuje kontaktna sočiva ili naočari. Obraćanje ovakvom stručnjaku svakako može biti potrebno i korisno, bez obzira da li je pacijentu potrebno eventualno dalje ispitivanje i tretman, korekciona sočiva ili dalje upućivanje oftalmologu. Кvalifikovani optometrista ima široku lepezu mogućnosti bavljenja svojom strukom kao npr. u privatnoj praksi, očnim klinikama i optičarskoj industriji uopšte. Studenti će po završetku studija biti osposobljeni za samostalno vođenje poslovanja delatnosti očne optike i optičarske radnje. Posedovaće znanja neophodna za organizaciju vođenja poslovanja, marketing, finansije i ekonomiju, pravne propise i organizaciju i sprovođenje mera zaštite na radu i zaštite okoline vezane uz delatnost u skladu s važećim propisima i zakonima Republike Srbije i EU.

Više informacija o studijskom programu možete pogledati na linku: Optometrija

Organizaciona shema studija fizike

Ukoliko imate dodatna pitanja vezana za plan i program studija, možete se obratiti Sekretarijatu departmana (sekretarijat@df.uns.ac.rs).