Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad021/485-2800

Studentski život

Studentski život

U kampusu Univerziteta u Novom Sadu, pored fakulteta, nalaze se studentski domovi, centralna biblioteka, studentski centar, studentski restorani i zavod za zaštitu zdravlja studenata. Dodatno, postoje sportsko-rekreativni sadržaji i mnoge studentske organizacije.

Za vreme studija studenti imaju pravo da stanuju u studentskim domovima, a raspodela mesta i smeštaj studenata se vrši na osnovu konkursa, u skladu sa odredbama Pravilnika o smeštaju studenata u studentske domove. Pravilnik će biti istaknut na oglasnoj tabli Fakulteta.

Studenti imaju pravo da koriste studentske restorane uz abonentsku kartu, a bonovi se mogu podići (uz potvrdu Fakulteta) u studentskom domu Veljko Vlahović.

Studenti imaju pravo na povlastice u korišćenju gradskog saobraćaja uz pokaznu kartu. Za izdavanje pokazne karte dobija se potvrda o statusu studenta u Studentskoj službi fakulteta.

Zdravstvenu zaštitu, kao i sistematske preglede tokom prve i treće godine studija, studenti ostvaruju u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata koji je smešten u okviru univerzitetskog kampusa.

Radi lakšeg savlađivanja gradiva, studentima na raspolaganju stoji biblioteka Departmana, a studenti mogu da koriste i usluge biblioteka drugih departmana na Prirodno-matematičkom fakultetu, kao i usluge Biblioteke Matice srpske.

Više informacija možete videti na:

https://www.pmf.uns.ac.rs/studije/studentski-zivot/,

kao i na sajtu:

Studentski centar NOVI SAD