Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad021/485-2800

Seminari

Svakog petka se na Departmanu za fiziku održavaju seminari iz fizike/astrofizike. Organizovani su za studente i zaposlene, ali su otvoreni i za druge zainteresovane. Na seminarima, predavači posetioce upoznaju sa svojim istraživanjima. 

Informacije možete videti na: