Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad021/485-2800

Laboratorija za ispitivanje radioaktivnosti uzoraka i doze jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja

Laboratorija za ispitivanje radioaktivnosti uzoraka i doze jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja

Laboratorija obavlja usluge sledećih ispitivanja po međunarodnim standardnim metodama:

  • Gamaspektrometrijska analiza sadržaja radionuklida
  • Alfa-beta spektrometrijska merenja tečnim scintilacionim brojačem Quantulus 1220
  • Ispitivanje izlaganja elektromagnetskim poljima ljudi na otvorenom i zatvorenom prostoru u okolini radio baznih stanica mobilne telefonije i telekomunikacionih predajnika radiorelejnih sistema i u okolini nadzemnih elektroenergetskih vodova i transformatorskih stanica
  • Merenje jačine ambijentalnog ekvivalenta doze
  • Merenje radona u vazduhu, vodi i zemljištu

Mesto laboratorije: Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Departman za fiziku

Šef Laboratorije: Prof. dr Dušan Mrđa

Tehnički rukovodilac: doc. dr Sofija Forkapić

Adresa: 21000 Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića broj 4
Telefon: +381 21 459 368
Fax: +381 21 459 367
E-mail: 
laboratorija@df.uns.ac.rs
mrdjad@df.uns.ac.rs
sofija@df.uns.ac.rs

Laboratorija za ispitivanje radioaktivnosti uzoraka i doze jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja je akreditovana u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025:2017 kod Akreditacionog tela Srbije (akreditacioni broj 01-167).

Preuzmite zvanična dokumenta: