Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad021/485-2800

Milan Čavić

Milan Čavić, istraživač pripravnik
Katedra za opštu fiziku i metodiku nastave fizike
Departman za fiziku
Laboratorija 22, I sprat
e-mail: milan.cavic@df.uns.ac.rs

OBRAZOVANJE:

• Master profesor fizike – Prirodno-matematički Fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, (2016)
• Diplomirani profesor fizike – Prirodno-matematički Fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, (2015)

AKADEMSKA, NAUČNA I STRUČNA ZVANJA:

2020-do sada Istraživač pripravnik, Departman za fiziku, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2016-2020 Stručni saradnik, Departman za fiziku, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

NASTAVA i KURSEVI:

• Jednostavni eksperimenti u nastavi fizike, (integrisane akademske studije Master professor fizike)
• Demonstracioni eksperimenti u nastavi fizike I, (integrisane akademske studije Master professor fizike)
• Fizika, (osnovne akademske studije Hemiija, biohemija i zaštita životne sredine)
• Fizika za biologe, (osnovne akademske studije Biologija)
• Oscilacije i talasi (osnovne akademske studije Fizika)
• Elektrotehnika (osnovne akademske studije, Tehnološki fakultet)

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA:

Naučno istraživački rad je vezan za oblast metodike nastave prirodnih nauka, konkretnije fizike. Istraživanja su orijentisana na savremene kooperativne metode učenja i vidove nastave koji se primenjuju u okviru takvog metoda učenja kao što su problemska i projektna nastava. Proučava se njihov uticaj na motivaciju, metakogniciju i nivo postignuća kako kod đaka na osnovnoškolskom i srednjoškolskom nivou tako i kod studenata.

ODABRANE REFERENCE:

1. Cavic, M., Skuban, S., Stojanovic, M., Bogdanovic, I., & Beljin, M. (2019). Effect of Cooperative Learning on the Development of Metacognition. 10TH JUBILEE CONFERENCE OF THE BALKAN PHYSICAL UNION, AIP Conference Proceedings, Volume: 2075, Article Number: 180014, DOI: 10.1063/1.5091411.
2. Чавић, М., Бељин, М., Скубан, С., Стојановић, М., & Богдановић, И. (2019). Повезаност самоиницијативне примене кооперације у учењу са постигнућима и мотивацијом студената физике. Настава и васпитање, 68(3).

OSTALO:

• Učestvuje u realizaciji nastave specijalizovanih odeljenja u Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“