Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad021/485-2800

Ivana Bogdanović

Dr Ivana Bogdanović, vanredni profesor
Katedra za opštu fiziku i metodiku nastave fizike
Departman za fiziku
Kabinet 48, II sprat Departman za fiziku
e-mail: ivana.bogdanovic@df.uns.ac.rs

OBRAZOVANJE:

• Doktor nauka – metodika nastave fizike, Prirodno-matematički Fakultet, Univerzitet u Novom Sadu (2014)
• Diplomirani fizičar – master, Prirodno-matematički Fakultet, Univerzitet u Novom Sadu (2009)
• Profesor fizike, Prirodno-matematički Fakultet, Univerzitet u Novom Sadu (2008)

AKADEMSKA, NAUČNA I STRUČNA ZVANJA:

2019 – do sada Vanredni profesor, Departman za fiziku, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2014 – 2019 Docent, Departman za fiziku, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2012 – 2014 Istraživač saradnik, Departman za fiziku, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2011 – 2012 Istraživač pripravnik, Departman za fiziku, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

NASTAVA i KURSEVI:

• Jednostavni eksperimenti u nastavi fizike (Integrisane master akademske studije Profesor fizike)
• Metodika nastave fizike I (Integrisane master akademske studije Profesor fizike)
• Metodika nastave fizike II (Integrisane master akademske studije Profesor fizike)
• Popularizacija fizike (Integrisane master akademske studije Profesor fizike)
• Savremena nastava fizike (Integrisane master akademske studije Profesor fizike)
• Uvod u istraživanje u nastavi fizike (Integrisane master akademske studije Profesor fizike)
• Korelacija nastavnih sadržaja (Integrisane master akademske studije Profesor fizike)
• Odabrana poglavlja metodike nastave fizike (Doktorske akademske studije Metodike nastave prirodnih nauka, matematike i informatike)
• Metodika nastave fizike u radu sa darovitim učenicima (Doktorske akademske studije Metodike nastave prirodnih nauka, matematike i informatike)

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA:

Naučno istraživački rad je orijentisan na istraživanja o različitim aspektima nastave fizike na svim nivoima obrazovanja. Istraživanja su posvećena ispitivanju različitih, posebno inovativnih, modela rada u nastavi, motivaciji učenika za učenje fizike i učeničke metakognicije.
1. Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi, Projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (ON179010), Ministartsvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 2011-2019, rukovodilac projekta prof. dr Olivera Gajić

ODABRANE REFERENCE:

1. Hajduković Jandrić, G., Obadović, D., Stojanović, M., & Rančić, I. (2011). Impacts of the Implementation of the Problem-based Learning in Teaching Physics in Primary Schools. The New Educational Review, 25(3), 194-204.
2. Obadović, D., Rančić, I., Cvjetićanin, S., & Segedinac, M. (2013). The Impact of Implementation of Simple Experiments on the Pupils’ Positive Attitude in Learning Science Contents in Primary School. The New Educational Review, 34(4), 138-150.
3. Bogdanović, I., Obadović, D., Cvjetićanin, S., Segedinac, M., & Budić, S. (2015). Students’ Metacognitive Awareness and Physics Learning Efficiency and Correlation between Them. European Journal of Physics Education, 6(2), 18-30.
4. Cvjetićanin, S., Obadović, D., & Rančić, I. (2015). The efficiency of student-led and demonstration experiments in initial physics-chemistry education in primary school. Croatian Journal of Education, 17 (Sp.Ed.3), 11-39.
5. Zouhor, A. M. Z., Bogdanović, I., Skuban, S., & Pavkov-Hrvojević, M. (2017). The effect of the modified Know-Want-Learn strategy on sixth-grade students’ achievement in physics. Journal of Baltic Science Education, 16(6), 946-957.
6. Stanivuk, Lj., Skuban, S., & Bogdanović, I. (2015). Stavovi učenika tehničke škole o oceni iz fizike I motivacija za učenje sadržaja fizike [The attitudes of technical-school students towards assessments and motivation for studying physics]. Nastava i vaspitanje, 64(4), 735-751.
7. Bogdanović, I., Budić, S., Segedinac, M., Obadović, D., & Pavkov-Hrvojević, M. (2016). Povezanost nivoa metakognitivnih sposobnosti učenika i obrazovnih ishoda u kognitivnom području [The connectedness of the levels of meta-cognitive student’s abilities and educational outcomes in the cognitive area]. Nastava i vaspitanje, 65(1), 47-60.
8. Bošnjak, M., Obadović, D., & Bogdanović, I. (2016). Application of inquiry-based instruction in the initial science teaching. ТЕМЕ, 40(1), 265-280.
9. Zouhor, Z., Bogdanović, I., & Segedinac, M. (2016). Effects of the Know-Want-Learn strategy on primary school students’ metacognition and physics achievement. Journal of Subject Didactics, 1(1), 39-49.
10. Stanivuk, Lj., Bogdanović, I., & Skuban, S. (2015). Stavovi učenika tehničke škole o učenju u nastavi fizike [The attitudes of technical-school students about learning physics]. Pedagogija, 70(3), 327-337.

OSTALO:

• Koautor
1. Dušan Lazar i Ivana Bogdanović: Osnovi metodike nastave fizike (Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, elektronski izvor, ISBN 978-86-7031-436-8) (2019)
2. Dušanka Ž. Obadović i Ivana Rančić: Praktikum jednostavnih eksperimenata u nastavi fizike (Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, ISBN 978-86-7031-246-3) (2012)

• Član Društva predmetnih didaktičara Srbije (i član upravnog odbora i koordinator predmetne sekcije za Nastavu fizike) i član Društva fizičara Srbije
• Koautor i-ili realizator nekoliko programa stalnog stručnog usavršavanja za nastavnike fizike
• Recenzenzirala radove u časopisima: Problems of Education in the 21st Century i Zbornik instituta za pedagoška istraživanja
• Bila član uredništva časopisa Nastava fizike
• Učestvovala u manifestacijama koje se organizuju sa ciljem promocije nauke
• Učestvovala u realizaciji nastave specijalizovanih odeljenja u Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“