Ispiti iz predmeta: Savremena teorijska fizika, Kvantna i statistička fizika, Teorija relativnosti i Matematika za optometriste je pomeren sa 20.09. na 22.09.2023 godine u 10.00 časova u sali 62.