Obaveštavamo studente da su podaci o upisu u školsku 2023/2024 godinu u JISP (Jedinstveni informacioni sistem prosvete) prepisani za 93,37% studenata.
Studenti koji su se već prijavili za izdavanje studentske kartice, a kojima su podaci uspešno prepisani u JISP, treba da provere status prijave. Ukoliko im i dalje stoji obaveštenje da im podaci nisu zavedeni od strane odabranog fakulteta savetujemo da podnesu reklamaciju i nastave da prate status prijave.
U prilogu se nalaze brojevi indeksa studenata kojima nisu prepisani podaci o upisu u školsku 2023/2024, jer provera matičnih podataka od strane JISP-a prilikom dodeljivanja stalnog JOB-a nije bila uspešna.
Spisak studenata kojima nisu prepisani podaci o upisu