S obzirom da radovi JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad, u zgradi Dep. za fiziku i Dep. za matematiku i informatiku neće biti gotovi do petka, 13. marta, odlažu se sve nastavne aktivnosti u zgradi Dep. za fiziku i Dep. za matematiku i informatiku i u četvrtak 12. marta i petak 13. marta.