Departman za fiziku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu je vojvođanski centar za univerzitetsku nastavu i naučna istraživanja iz svih oblasti fizike. Od kraja 1960-tih godina se razvijaju naučne metode savremene fizike koje se primenjuju kako u obrazovanju tako i u pružanju usluga privredi. Zahvaljujući pre svega entuzijazmu svojih naučnika, Departman je stekao širu afirmaciju u domaćoj i svetskoj naučnoj javnosti. Ostvarujući brojne kontakte sa svetskim univerzitetskim i naučnim centrima, Departman uspeva da doprinosi savremenim saznanjima iz fizike, te su naučnici Departmana i studenti danas rado primljeni saradnici u tim centrima.


Negujući fiziku kao logičnu i racionalnu osnovu savremene tehničke civilizacije, Departman je razvio istraživačke timove u oblastima fizike kondenzovane materije, fizike jonizovanih gasova i nuklearne fizike.

Prečice


Raspored polaganja izlaznih kolokvijuma za septembarski rok

vjokic: 2015-08-17 18:33:13
Raspored polaganja izlaznih kolokvijuma za septembarski rok: Mehanika 24. avgust 8h Termodinamika 24. avgust 10h Elektromagnetizam 25. avgust 8h Optika 25. avgust 10h Studenti zainteresovani za polaganje izlaznih kolokvijuma treba da se upišu na spiskove kod Lab21 najkasnije do četvrtka 21. avgusta.

Pripremni kursevi za studente I godine

vjokic: 2015-08-11 20:52:36
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu organizuje PRECALCULUS, pripremu za visokoškolsku nastavu matematike. Časovi su besplatni za studente svih pet departmana PMF-a u Novom Sadu i održavaće se u zgradi Departmana za matematiku i informatiku i Departmana za fiziku (Trg Dositeja Obradovića 4).

Seminar iz fizike

vjokic: 2015-05-19 09:45:22
U četvrtak, 21. maja 2015. u 13:00 u učionici 62 Departmana za fiziku Zarija Lukić, s a Lawrence Berkeley National Laboratory će održati predavanje sa naslovom "Studying the evolution of the Universe with quasar spectra + Identifying materials using cosmic rays, and the application on damaged cores at Fukushima power plant."

Praksa studenata meteorologije

vjokic: 2015-05-14 13:05:52
Studenti meteorologije imaju sedmodnevnu praksu u Meteorološkoj stanici na Kopaoniku. Druže se, uče da mere različite stvari, uče Linux, programiranje...   Detaljnije...  

Predavanja: Fizika visokih energija i Fizika elementarnih čestica

vjokic: 2015-04-28 12:36:42
Profesor Tristan Hübsch će održati predavanja iz Fizike visokih energija i Fizike elementarnih čestica od 4. do 15. maja 2015. godine. Detaljnije...

Dan fizike u Pupinovom Idvoru

vjokic: 2015-04-27 13:02:11
Delegacija sa Departmana za fiziku održala je prezentaciju u Idvoru gde su predstavljeni neki jednostavni eksperimenti, prevashodno namenjeni učesnicima državnog takmičenja iz fizike za srednjoškolce, ali i slučajnim prolaznicima. Detaljnije...

Međunarodna letnja škola "Photothermal and photoacoustic instrumental techniques"

vjokic: 2015-04-15 10:59:52
U Novom Sadu se od 4. do 10. septembra organizuje međunarodna letnja škola "Photothermal and photoacoustic instrumental techniques".   Više informacija: link

Spisak studenata za učešće na Primatijadi

vjokic: 2015-03-31 13:47:58
Spisak studenata fizike za učešće na Primatijadi