Departman za fiziku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu je vojvođanski centar za univerzitetsku nastavu i naučna istraživanja iz svih oblasti fizike. Od kraja 1960-tih godina se razvijaju naučne metode savremene fizike koje se primenjuju kako u obrazovanju tako i u pružanju usluga privredi. Zahvaljujući pre svega entuzijazmu svojih naučnika, Departman je stekao širu afirmaciju u domaćoj i svetskoj naučnoj javnosti. Ostvarujući brojne kontakte sa svetskim univerzitetskim i naučnim centrima, Departman uspeva da doprinosi savremenim saznanjima iz fizike, te su naučnici Departmana i studenti danas rado primljeni saradnici u tim centrima.


Negujući fiziku kao logičnu i racionalnu osnovu savremene tehničke civilizacije, Departman je razvio istraživačke timove u oblastima fizike kondenzovane materije, fizike jonizovanih gasova i nuklearne fizike.

Prečice


Obaveštenje za studente fizike

vjokic: 2018-08-22 10:36:36
Izlazni kolokvijumi iz predmeta Mehanika, Termodinamika, Elektromagnetizam i Optika biće održani 27.8. od 9h u laboratoriji 21. Studenti koji su zainteresovani za polaganje izlanih kolokvijuma treba da se upišu na spiskove kod laboratorije do petka 24.8. Ponavljanje vežbi će biti održano u petak 24.8. od 13h.

Pripremna nastava iz matematike

vjokic: 2018-08-08 11:08:58
Departman za matematiku i informatiku organizuje pripremu za studije MATEMATIKE za buduće studente matematike, informatike, fizike i hemije. Nastava će se održavati sledećim danima: ponedeljak 24.09.2018. od 10-13 časova; utorak 25.09.2018. od 10-13 časova; sreda 26.09.2018. od 10-13 časova, četrtak 27.09.2018. od 10-13 časova; petak 28.09.2018. od 10-13 časova.

Sistematski pregledi za studente III godine

vjokic: 2018-04-10 11:26:13
Raspored obavljanja sistematskih pregleda za studente III godine nalazi se na sajtu PMF: https://www.pmf.uns.ac.rs/2018/04/10/raspored-obavljanja-sistematskih-pregleda-za-studente-iii-godine/

Obaveštenje

vjokic: 2018-02-05 16:47:28
ISPIT IZ PREDMETA OSNOVI ANATOMIJE LJUDSKOG ORGANIZMA ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK 08.02.2018. GODINE U 8.00 ČASOVA.

Kolokvijum iz Engleskog jezika

vjokic: 2018-01-08 10:58:45
Engleski jezik 1 - mr Stanka Radojičić   Kolokvijum iz Engleskog jezika održaće se u četvrtak 11.01.2018. u A4 prema sledećem rasporedu:    13.15 - 14.00  Optometrija, Medicinska fizika 14.15 - 15.00  Istraživački, Profesor fizike 15.15 - 16.00  Astronomija sa astrofizikom, Meteorologija

Pristupno predavanje

vjokic: 2017-12-15 10:34:18
Pristupno predavanje će održati dr Teodora Gajo 22.12.2017. godine u laboratoriji 23 u 15:00 časova. Tema predavanja je "Određivanje elektronske koncentracije i temperature vodonikove plazme iz Štarkovog širenja vodonikove H-beta linije".

Konkurs za dodelu privremenog smeštaja

vjokic: 2017-12-13 13:42:31
Konkurs za dodelu privremenog smeštaja u Domu za nastavno-naučni podmladak Univerziteta u Novom Sadu broj: 04 - 17/58  оd 12. decembra 2017. Konkurs traje do 26.12.2017.

Obaveštenje za studente medicinske fizike

vjokic: 2017-11-28 09:41:19
Polaganje prvog kolokvijuma (osteologija, artrologija, miologija, anatomija kardiovaskularnog i limfnog sistema i anatomija gastrointestinalnog sistema) biće organizovano u subotu, 2. decembra 2017. godine u 9.00 časova.Prozivka studenata će početi u 8.45 časova!Spisak studenata po amfiteatrima će biti istaknut na elektronskoj tabli ispred zavoda za anatomiju u petak, 1. decembra 2017. godine posle 12.00 časova.Molimo studente da u tačno zakazano vreme prozivke budu ispred amfiteatra u kojem polažu kolokvijum.Katedra za anatomiju