Departman za fiziku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu je vojvođanski centar za univerzitetsku nastavu i naučna istraživanja iz svih oblasti fizike. Od kraja 1960-tih godina se razvijaju naučne metode savremene fizike koje se primenjuju kako u obrazovanju tako i u pružanju usluga privredi. Zahvaljujući pre svega entuzijazmu svojih naučnika, Departman je stekao širu afirmaciju u domaćoj i svetskoj naučnoj javnosti. Ostvarujući brojne kontakte sa svetskim univerzitetskim i naučnim centrima, Departman uspeva da doprinosi savremenim saznanjima iz fizike, te su naučnici Departmana i studenti danas rado primljeni saradnici u tim centrima.


Negujući fiziku kao logičnu i racionalnu osnovu savremene tehničke civilizacije, Departman je razvio istraživačke timove u oblastima fizike kondenzovane materije, fizike jonizovanih gasova i nuklearne fizike.

Prečice


 • UPIS

  OBAVEŠTENJE

  Prijava na konkurs za upis u prvu godinu: https://prijemni.pmf.uns.ac.rs

   

  Važna napomena

  Kandidati koji su popunili elektronsku prijavu u obavezi su da dođu na šalter Studentske službe u terminima za prijavu na konkurs i ponesu svu potrebnu dokumentaciju. Ukoliko kandidat ne dođe na šalter Studentske službe, smatraće se da prijava na konkurs nije kompletna i kandidat neće moći da izađe na prijemni ispit.

   

  Ostale informacije u vezi sa upisom nalaze se na početnoj strani sajta PMF.

ERASMUS+ prvi poziv za stipendiranu studentsku mobilnost na Univerzitetu u Jašiju, Rumunija

vjokic: 2016-06-02 11:38:08
https://www.uns.ac.rs/index.php/konkursi-c-2/erazmus/mobilnost-studenata/1876-erazmus-jasi

Konkurs za studente – stipendija Univerziteta Princ Od Songkle, Tajland – Research And Culture Summer Program 2016

vjokic: 2016-05-13 10:33:40
Konkurs za studente – stipendija Univerziteta Princ Od Songkle, Tajland – Research And Culture Summer Program 2016

Raspored sistematskih pregleda

vjokic: 2016-04-19 14:00:30
Obaveštenje o rasporedu sistematskih pregleda za studente III godine

XXIII Konferencija Srpskog kristalografskog društva

vjokic: 2016-04-01 12:19:44
Srpsko kristalografsko društvo i Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu organizuju XXIII Konferenciju Srpskog kristalografskog društva. Konferencija će se održati 9—11. juna 2016. godine u hotelu CePTOR (http://www.ceptor-andrevlje.com/) na Andrevlju (Fruška Gora).   Aktuelne informacije u vezi Konferencije možete pronaći na sajtu Srpskog kristalografskog društva:   http://skd.org.rs/konferencije/aktuelna-konferencija/

Linkovi sa portala za međunarodnu saradnju

vjokic: 2016-03-21 09:44:30
Linkovi sa portala za međunarodnu saradnju:Stipendije Vlade Republike Indonezije:https://international.pmf.uns.ac.rs/?p=757Produžen rok do 25. marta 2016, ERASMUS+ poziv za stipendiranu studentsku mobilnost na Tehničkom Univerzitetu u Rigi, Letonija:https://international.pmf.uns.ac.rs/?p=673ERASMUS+ poziv za stipendiranu studentsku mobilnost na Univerzitetu „Matej Bel“ u Banskoj Bistrici, Slovačkahttps://international.pmf.uns.ac.rs/?p=754ERASMUS+ poziv za stipendiranu studentsku mobilnost na Univerzitetu u Gracu, Austrija (Karl-Franzens-Universität Graz):https://international.pmf.uns.ac.rs/?p=751

Primatijada 2016

vjokic: 2016-03-14 11:23:56
Ovogodišnja Primatijada održaće se u periodu od 28. aprila do 02. maja 2016. godine на Albeni, Bugarska.Studenti koji su zainteresovani da predstavljaju naš fakultet treba da svoju prijavu i rad dostave u Sekretarijat Departmana za fiziku najkasnije do ponedeljka 04. aprila 2016. godine.Spisak studenata koji će predstavljati naš fakultet na Primatijadi biće objavljen na oglasnoj tabli Departmana najkasnije do četvrtak 08. aprila  2016. godine.Departman za fiziku će biti predstavljen na Primatijadi sa najviše 5 (pet) naučnih radova.

Dan otvorenih vrata na PMF

vjokic: 2016-03-04 12:26:07
Sutra je prilika za učenike novosadskih gimnazija da dođu na Prirodno-matematički fakultet i da zavire u razne prostorije u istom. Dan otvorenih vrata počinje u 9h ujutru u Amfiteatru Mihajlo Pupin. Imaćete prilike da vidite laboratorije za nuklearnu fiziku, fiziku plazme, fiziku kondenzovane materije, ali i računarski klaster, učionice... Očekujemo vas u zgradi Departmana za matematiku i fiziku.

Regional Biophysics School

vjokic: 2016-03-02 12:52:30
The Biophysical Society of Serbia with the sponsorship of the International Union for Pure and Applied Biophysics (IUPAB) announces the Regional Biophysics School “Academician Radoslav K. Andjus” (NERKA) entitled “IMAGING NEUROINFLAMMATION” taking place in Kotor (Montenegro) from June 17-20, 2016.