Departman za fiziku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu je vojvođanski centar za univerzitetsku nastavu i naučna istraživanja iz svih oblasti fizike. Od kraja 1960-tih godina se razvijaju naučne metode savremene fizike koje se primenjuju kako u obrazovanju tako i u pružanju usluga privredi. Zahvaljujući pre svega entuzijazmu svojih naučnika, Departman je stekao širu afirmaciju u domaćoj i svetskoj naučnoj javnosti. Ostvarujući brojne kontakte sa svetskim univerzitetskim i naučnim centrima, Departman uspeva da doprinosi savremenim saznanjima iz fizike, te su naučnici Departmana i studenti danas rado primljeni saradnici u tim centrima.


Negujući fiziku kao logičnu i racionalnu osnovu savremene tehničke civilizacije, Departman je razvio istraživačke timove u oblastima fizike kondenzovane materije, fizike jonizovanih gasova i nuklearne fizike.

Prečice


Predavanje: Nelinearna dinamika Boze-Ajnštajn kondenzovanih sistema

vjokic: 2014-04-09 12:53:46
U sredu, 16. aprila 2014. godine u 19 sati u Ogranku SANU u Novom Sadu dr Antun Balaž održaće predavanje sa naslovom "Nelinearna dinamika Boze-Ajnštajn kondenzovanih sistema".

Primatijada 2014

vjokic: 2014-04-01 11:14:13
Spisak studenata fizike za učešće na Primatijadi: Emilija Joci i Jovana Knežević; Kristina Vučković; Radojka Orbović. Molimo gore navedene studente da se radi dogovora jave u Savez studenata Prirodno-matematičkog fakulteta.

Poziv za predavanje iz optometrije

vjokic: 2014-03-31 15:32:21
U petak 04.04.2014. u 10:00 časova u laboratoriji 67 na Departmanu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu MSc Jörg Müller će održati predavanje pod nazivom Wavefront on spectacle lens.

Obaveštenje

vjokic: 2014-02-26 11:04:47
Predavanje iz "Osnova matematičke fizike" za II godinu održaće se 27.02.2014. od 8 do 11 sati u lab. 22.

Primatijada 2014

vjokic: 2014-02-25 10:26:37
Ovogodišnja PRIMATIJADA održaće se u periodu od 28. aprila do 04. maja 2014. godine u Sunčevom Bregu, Bugarska.Studenti koji su zainteresovani da predstavljaju naš fakultet treba da svoju prijavu i rad dostave u Sekretarijat Departmana za fiziku najkasnije do ponedeljka 24. marta 2014. godine.

Predavanje "Svetla Zemlja i taman Svemir"

vjokic: 2014-02-24 13:24:24
Pozivamo Vas na predavanje " Svetla Zemlja i taman Svemir"profesora Ištvana Bikita, u petak, 28. februara u 18.00 časova, Amfiteatar V, prizemlje Departmana za fiziku, Trg Dositeja Obradovića 4.

Master of Science in Photonics Engineering

vjokic: 2014-01-28 10:05:35
Ghent University (UGent, Belgium, Basileus-project coordinator) and Vrije Universiteit Brussel (VUB, Belgium) and jointly offer a 2-year English-taught Master of Science in Photonics Engineering. Basileus partner-students can apply for scholarship to do this Master of Science.

Pupinova nagrada Matice srpske

vjokic: 2014-01-22 09:14:49
U spomen Mihajla Pupina, stipendiste i dobrotvora Matice srpske, ustanovljena je nagrada za studentske radove koji predstavljaju doprinos tehničkim i prirodnomatematičkim disciplinama kojima se bavio ovaj naučnik, pod imenom PUPINOVA NAGRADA MATICE SRPSKE. Nagrada se dodeljuje od 1996. godine u intervalu od tri godine iz Fonda Mihajla Pupina i sredstava Matice srpske, a za diplomske, master, magistarske i druge naučne radove studenata redovnih studija u prethodnom trogodišnjem periodu. Ove godine, Nagradom se obeležava i 160 godina od rođenja Mihajla Pupina. Realizaciju Pupinove nagrade Matice srpske za 2014. godinu novčanim sredstvima će pomoći Naftna industrija Srbije A.D. Novi Sad. Pravo učestvovanja imaju studenti svih univerziteta sa srpskog govornog područja, a na osnovu predloga nadležne katedre, nastavno-naučnog veća ili drugog odgovarajućeg organa fakulteta. Pravo predlaganja imaju i članovi ocenjivačke komisije. Prijave s radovima se primaju do 20. februara 2014. godine, a Nagrada se dodeljuje 12. marta iste godine na dan sećanja na Mihajla Pupina.