Departman za fiziku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu je vojvođanski centar za univerzitetsku nastavu i naučna istraživanja iz svih oblasti fizike. Od kraja 1960-tih godina se razvijaju naučne metode savremene fizike koje se primenjuju kako u obrazovanju tako i u pružanju usluga privredi. Zahvaljujući pre svega entuzijazmu svojih naučnika, Departman je stekao širu afirmaciju u domaćoj i svetskoj naučnoj javnosti. Ostvarujući brojne kontakte sa svetskim univerzitetskim i naučnim centrima, Departman uspeva da doprinosi savremenim saznanjima iz fizike, te su naučnici Departmana i studenti danas rado primljeni saradnici u tim centrima.


Negujući fiziku kao logičnu i racionalnu osnovu savremene tehničke civilizacije, Departman je razvio istraživačke timove u oblastima fizike kondenzovane materije, fizike jonizovanih gasova i nuklearne fizike.

Prečice


Sistematski pregled studenata treće godine

vjokic: 2014-04-23 13:03:55
Obavezan sistematski pregled studenata treće godine Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu obaviće se 14.05.2014.Spisak studenata može se pogledati na oglasnoj tabli na II spratu.

Predavanje: Nelinearna dinamika Boze-Ajnštajn kondenzovanih sistema

vjokic: 2014-04-09 12:53:46
U sredu, 16. aprila 2014. godine u 19 sati u Ogranku SANU u Novom Sadu dr Antun Balaž održaće predavanje sa naslovom "Nelinearna dinamika Boze-Ajnštajn kondenzovanih sistema".

Primatijada 2014

vjokic: 2014-04-01 11:14:13
Spisak studenata fizike za učešće na Primatijadi: Emilija Joci i Jovana Knežević; Kristina Vučković; Radojka Orbović. Molimo gore navedene studente da se radi dogovora jave u Savez studenata Prirodno-matematičkog fakulteta.

Poziv za predavanje iz optometrije

vjokic: 2014-03-31 15:32:21
U petak 04.04.2014. u 10:00 časova u laboratoriji 67 na Departmanu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu MSc Jörg Müller će održati predavanje pod nazivom Wavefront on spectacle lens.

Obaveštenje

vjokic: 2014-02-26 11:04:47
Predavanje iz "Osnova matematičke fizike" za II godinu održaće se 27.02.2014. od 8 do 11 sati u lab. 22.

Primatijada 2014

vjokic: 2014-02-25 10:26:37
Ovogodišnja PRIMATIJADA održaće se u periodu od 28. aprila do 04. maja 2014. godine u Sunčevom Bregu, Bugarska.Studenti koji su zainteresovani da predstavljaju naš fakultet treba da svoju prijavu i rad dostave u Sekretarijat Departmana za fiziku najkasnije do ponedeljka 24. marta 2014. godine.

Predavanje "Svetla Zemlja i taman Svemir"

vjokic: 2014-02-24 13:24:24
Pozivamo Vas na predavanje " Svetla Zemlja i taman Svemir"profesora Ištvana Bikita, u petak, 28. februara u 18.00 časova, Amfiteatar V, prizemlje Departmana za fiziku, Trg Dositeja Obradovića 4.

Master of Science in Photonics Engineering

vjokic: 2014-01-28 10:05:35
Ghent University (UGent, Belgium, Basileus-project coordinator) and Vrije Universiteit Brussel (VUB, Belgium) and jointly offer a 2-year English-taught Master of Science in Photonics Engineering. Basileus partner-students can apply for scholarship to do this Master of Science.