Publikacije

Na Departmanu za fiziku se izdaje naučni časopis Journal of Research in Physics. Takođe, postoje i brojni udžbenici naših profesora, kao i diplomske, master, magistarske i doktorske teze naših studenata.