Pristupno predavanje po raspisanom konkursu za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa za jednog docenta na određeno vreme od 5 godina, sa punim radnim vremenom od 100% radnog vremena, iz naučne oblasti Fizičke nauke, uže naučne oblasti Nuklearna fizika, objavljenog u dnevnim novinama „Dnevnik“ dana 26. juna 2023. godine, održati dana 31. jula 2023. godine, u učionici 68/4 Departmana za fiziku u 11:00 časova.

Tema pristupnog predavanja: „Zakoni održanja i simetrije u subatomskoj fizici“

Kandidat prijavljen na konkurs: dr Jovana Knežević Radić