Pristupno predavanje po raspisanom konkursu za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa za jednog docenta na određeno vreme od 5 godina, sa punim radnim vremenom od 100% radnog vremena, iz naučne oblasti Fizičke nauke, uže naučne oblasti Eksperimentalna fizika kondenzovane materije, objavljenog u dnevnim novinama „Dnevnik“ dana 29. maja 2023. godine, održaće se dana 6. jula 2023. godine, u sali „Centar za nove materijale“/4 Departmana za fiziku, sa početkom u 12 časova.

Tema pristupnog predavanja: „Metamaterijali – novi izazov u nauci o materijalima“

Kandidat prijavljen na konkurs: dr Nevena Ćelić