Prof. dr Ištvan Bikit
1945 – 2023.

Uvaženi profesor emeritus Univerziteta u Novom Sadu, Ištvan Bikit, je obavljao vrlo odgovorne i značajne funkcije tokom svog radnog veka. Bio je dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, direktor Departmana za fiziku, osnivač i rukovodilac Laboratorije za ispitivanje radioaktivnosti uzoraka i doze jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja. Takođe, autor je velikog broja naučnih radova i publikacija. Vodio je brojne domaće i međunarodne projekte i učestovao u radu istih. Ostaće upamćen kao izuzetan predavač za brojne generacije studenata i mentor mnogim sadašnjim profesorima Fakulteta. Profesor po vokaciji koji je svojim znanjem i iskustvom bio podrška kolegama i studentima u svakom trenutku, ime sa posebnim autoritetom u naučnoj zajednici i šire.