Promocija monografije „Physics of Complex Systems – Discovery in the Age of Gödel“ autora Dragutina Mihailovića, Darka Kapora, Siniše Crvenkovića i Anje Mihailović.

Petak, 03. novembar 2023, 11:00

Lokacija: Rektorat Univerziteta u Novom Sadu, multimedijalna sala – 2 sprat prostorija br. 13. (Dr Zorana Đinđića 1, Novi Sad)

Univerzitet u Novom Sadu u saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom (Departmani za fiziku i za matematiku i informatiku) Univerziteta i Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta organizuje promociju monografije

Physics of Complex Systems – Discovery in the Age of Gödel (Fizika kompleksnih sistema – otkriće u Gedelovoj epohi)

autora Dragutina Mihailovića, Darka Kapora, Siniše Crvenkovića i Anje Mihailović.

O monografiji govore:
• dr Zoran Ivić, naučni savetnik Instituta za nuklearne nauke „Vinča“
• autori

Autori će uz pomoć promotera izneti osnovne podatke o samoj problematici monografije, pre svega o kompleksnim sistemima, informacionim merama i uticaju Gedelovih istraživanja na savremenu fiziku uz prikaz ilustracija.

Izdavač monografije je CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York (2023).