Nobelova nagrada za fiziku za 2023. godinu dodeljena je naučnicima za eksperimente sa svetlošću koji generiši atosekundne impulse (10-18 s) i otvaraju prozor u svet elektrona unutar atoma i molekula. Nagradu su dobili:
Pjer Agostini (Pierre Agostini) sa Univerziteta Ohajo Stejt u SAD-u, Ferenc Kraus (Ferenc Krausz) sa Plank Instituta za Kvantnu optiku i Univerziteta Ludvig Maksimilijan iz Minhena u Nemačkoj, i An L’Uilije (Anne L’Huillier) sa univerziteta Lund u Švedskoj.

Link: The Nobel Prize in Physics 2023.