Obaveštavamo kandidate koji su polagali prijemni ispit iz matematike ili fizike na drugim fakultetima, da priznajemo ostvarene bodove sa prijemnog ispita. Kandidati mogu da podnesu molbu za upis na studijske programe Departmana za fiziku, na kojima postoje nepopunjena mesta.