Na osnovu zaključaka sa današnje sednice Kolegijuma PMF-a (08.07.2020.), odbrane završnih, diplomskih, master radova i doktorskih disertacija mogu se odvijati isključivo bez prisustva publike, odnosno, samo uz prisustvo komisije i kandidata.