Teorijski kolokvijumi iz OPTIKE za fizičare će biti održani:

08.07.2020. godine I kolokvijum (fotometrija i geometrijska optika)

10.07.2020. godine II kolokvijum (fizička optika).