18. maja u 9 h počinje nadoknada eksperimentalnih vežbi iz predmeta Osnovi elektronike za studente fizike.

Radiće se 7 vežbi umesto 9. Neće se raditi poslednje dve vežbe: TTL i logička kola, RS i D flip-flop. Kako su 2 vežbe već urađene, preostaje da se nadoknade 5 vežbi.

Merenja će biti skraćena, jedna vežba bi trebalo da se uradi u roku od sat vremena.

Radi bolje efikasnosti potrebno je spremiti teoriju za vežbe koje se rade u odgovarajućem terminu. Studenti neće odgovarati na vežbama.

U zavisnosti od broja studenata 18. maja će studenti raditi dve vežbe u 2 ili 3 grupe.

U sledećem terminu, 25. maja će se uraditi preostale 3 vežbe.

Mole se studenti koji su u Novom Sadu da se prijave za nadoknadu eksperimentalnih vežbi. Studenti čija država boravka nije Srbija i nisu u Novom Sadu takođe treba da se jave radi organizovanja drugih termina za nadoknadu.

Izlazni kolokvijum će biti održan 8. juna.

Računske vežbe će se i dalje održavati na Moodle platformi.