U periodu od 20.05. do 30.05. biće organizovana nadoknada eksperimentalnih vežbi iz predmeta Fizika kondenzovane materije.
U skladu sa novonastalom situacijom, broj i sadržaj vežbi biće smanjen i korigovan. Neće se raditi vežba Određivanje magnetne susceptibilnosti, a delovi nekih vežbi će biti organizovani samo kao demonstracija.
Predviđeno vreme za odradu jedne vežbe je 1 sat i 15 min, a eksperimenti će se raditi pojedinačno. Grupe će biti formirane tako da broj osoba u laboratoriji bude maksimalno 10, a zaposleni i studenti su dužni da nose zaštitne maske i rukavice.
U cilju poboljšanja efikasnosti, potrebno je da student unapred pripremi teoriju za vežbe koje se rade u odgovarajućem terminu, ali se neće ocenjivati znanje.
Radi organizacije odrade vežbi, mole se studenti da se prijave predmetnom nastavniku do ponedeljka 18.05.2020. do 14 h kako bi se formirale grupe i odredila tačna satnica odrade.
Svi ostali studenti koji su iz opravdanih razloga sprečeni da se u navedenom periodu uključe u nadoknadu eksperimentalnih vežbi (studenti čija država stalnog boravka nije Srbija, sprečeni zbog bolesti i sl.) treba takođe da se jave predmetnom nastavniku radi organizovanja drugih termina za nadoknadu.
Izlazni kolokvijum biće organizovan pre početka junskog ispitnog roka. Tačan termin će biti blagovremeno najavljen.
Računske vežbe će se i dalje održavati na Moodle platformi.