Senat Univerziteta u Novom Sadu, na svojoj sednici održavanoj dana 23. decembra 2021. godine izabrao je prof. dr Stevicu Đurovića za profesora emeritusa Univerziteta u Novom Sadu.