Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad021/485-2800

Pristupna predavanja za izbor u zvanje jednog docenta za užu naučnu oblast Eksperimentalna fizika kondenzovane materije

Obaveštavamo Vas da će se pristupno predavanje po raspisanom konkursu za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa za jednog docenta na određeno vreme od 5 godina, sa punim radnim vremenom od 100% radnog vremena, iz naučne oblasti Fizičke nauke, uže naučne oblasti Eksperimentalna fizika kondenzovane materije, objavljenog u dnevnim novinama „Dnevnik“ dana 31. januara 2022. godine, održati dana 14. marta 2022. godine, u sali 65/III Departmana za fiziku u 10:00 časova.

Tema pristupnog predavanja: „Kvantno-mehanički Holov efekat kod grafena“

Kandidati prijavljeni na konkurs: Dr Stevan Jankov i Dr Ljubica Đačanin Far.