S obzirom da je raspored sala za predavanja promenjen, predavanja iz predmeta Osnovi fizike atoma i molekula će se održavati ponedeljkom sa početkom u 8 h u amfitetru A-VII. S obzirom da je ovaj amfiteatar dovoljno velik, predavanja će se održavati u jednoj grupi (za sve studente).