U Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad se obavljaju sistematski pregledi studenata.

Pregledi se zakazuju na broj telefona 4870-571.

Na sajtu Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata su detaljna obaveštenja.

Molimo sve studente, koji nisu uspeli da obave sistematski pregled usled proglašenja pandemija, da to urade u narednom periodu.