Univerzitet u Novom Sadu objavio je javni poziv za prijavu kandidata za Erazmus+ odlaznu mobilnost studenata i osoblja UNS-a prema programskim zemljama (ERAZMUS+ KA103).

Trajanje konkursa: 14. februar 2020. – 16. mart 2020. godine

Rok za podnošenje prijava: ponedeljak, 16. mart 2020. godine

Detaljnije informacije o pozivu