Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad021/485-2800

Katedra za teorijsku fiziku

Katedra za teorijsku fiziku

Oblast istraživanja Laboratorije je Teorijska fizika kondenzovanog stanja materije, preciznije, izučavanje slojevitih fero- i antiferomagnetika i drugih magnetnih sistema sa složenim magnetnim rešetkama. Ovi materijali su interesantni prvenstveno sa stanovišta svoje primene u mikroelektronici (memorijski sistemi), ali i usled bliske veze sa problemom superprovodljivosti. Prethodna istraživanja bila su vezana i za nelinearne probleme u Fizici kondenzovanog stanja materije i u Biofizici.Oblast istraživanja Laboratorije je Teorijska fizika kondenzovanog stanja materije, preciznije, izučavanje slojevitih fero- i antiferomagnetika i drugih magnetnih sistema sa složenim magnetnim rešetkama. Ovi materijali su interesantni prvenstveno sa stanovišta svoje primene u mikroelektronici (memorijski sistemi), ali i usled bliske veze sa problemom superprovodljivosti. Prethodna istraživanja bila su vezana i za nelinearne probleme u Fizici kondenzovanog stanja materije i u Biofizici.

 

Tokom poslednjih pet godina članovi Laboratorije su učestvovali u realizaciji istraživačkog projekta: „Dinamička i termodinamička svojstva jako korelisanih sistema sa složenim strukturama“ čiji je nosilac bio profesor D. Kapor.

 

Međunarodna saradnja Laboratorije je ostvarena sa istraživačkom grupom Dr N. M. Plakide (Laboratorija za teorijsku fiziku „N.N. Bogoljubov“) u Objedinjenom institutu za nuklearna istraživanja u Dubni (Rusija) i sa grupom Dr R.Coldea u Oksfordu (Velika Britanija). Članovi Laboratorije su održali saradnju sa gotovo svim značajnim timovima u zemlji, a posebno sa Institutom „Vinča“ u Beogradu.

 

Sadašnji članovi katedre su: