Upis

Sve informacije u vezi sa drugim upisnim rokom nalaze se na sajtu PMF:

Molimo sve buduće studente da pre predaje dokumenata za upis obavezno popune online ŠV20.
Link do elektronskog ŠV20 obrasca je: https://eportal.pmf.uns.ac.rs/#/app/sv
ŠV20 je takođe dostupan preko prijemnog portala. Iz levog menija se bira poslednja stavka: ŠV20