Upis

Predstavljamo vam nove, savremene i fleksibilne studije fizike u Novom Sadu! Novi program kreće od školske godine 2018/19 i karakterišu ga nove osnovne akademske studije fizike, bez modula, gde će studenti sami biti u mogućnosti da se usmeravaju kroz brojne izborne predmete iz teorijske i eksperimentalne fizike, medicinske fizike i biofizike, astronomije i astrofizike. Još jedna novina su i integrisane master akademske studije, Profesor fizike, koje traju 5 godina.