Upis

Sastanak budućih studenata master i doktorskih studija sa rukovodiocima studija i savetnicima biće održan 01.11.2018. sa početkom u 8 h u Klubu nastavnika na Departmanu za fiziku.