2023-2024      Насловна      ОПШТИНСКО      ОКРУЖНО      ДРЖАВНО      СФО      IPhO      Задаци      Опште информације      Контакт

Важна документа:

Школска 2023-24 година
Корекција решењаУ Табели је постављено исправљено коначно решење 3 разреда Бета категорије
Грешка у решењу 
3. задатка,
3. разред

Бета категорија
Решење 3. задатка за 3. разред Бета категорије, како је већ јављено после такмичења, је промењен због грешке на коју је указао један од професора. Хвала колеги на дојави. Како је технички немогуће поново проверити све задатке, председник Државне комисије је поново прегледао само радове ученика у овој категорији који се налазе испод црте, до 20 поена мање од пролаза (24 радова), да би се утврдило да неко од тих такмичара није био оштећен за позивање на следећи ниво. Приликом тога је утврђено да, у делу задатка који је остао непромењен, би се могло признати додатних 5 бодова код такмичара са шифром 36791 (Београд) који са овим има укупно 31 поена, и код ученика са шифром бета 303 (Ваљево) признати још 7 поена, укупно 35. У делу задатка у којем се појавила грешка у решењу нема места за корекцију бодова код прегледаних ученика. Овим је утврђено да нема оштећених за пролаз на Државно такмичење, нико од потенцијалних није прешао праг за позивање, тако да је списак позваних ученика остао непромењен. Молимо извињење од осталих ученика. 
Грешка у тексту
5. задатка,
4. разред

Алфа категорија
У тексту 5. задатка за 4. разред Алфа категорије није наглашено да точак преласком са једне на другу деоницу не менја брзину (занемарују се ефекти еластичне деформације и одскока). Хвала колеги на дојави. Председник Државне комисије је поново прегледао све радове ученика у овој категорији и утврдио да због комплексности задатка, чак и ученик који је урадио задатак у целости, своје решење засновао на овој претпоставци, тако да нико од ученика није претпоставио да се брзина мења при преласку (што је била и основна идеја састављача). Извињавамо се на непрецизности. Пошто овим нико од учесника није оштећен, комисија задржава бодовање Окружних комисија. Текст задатка ће накнадно бити коригован.
Списак прелиминарних  резултата са Окружног такмичења после решених жалби.
Легенда: плаво поље (Алфа и Бета категорија) - потенцијални кандидати за позивање на државно такмичење према резултату,
                тамно-зелено поље (А и Б) - број поена после жалбе
                 обојена поља (Гама категорија) - ученици који ће бити позвани на Државно такмичење
* мало измењен списак 1 и 2 Бета, после уноса жалби из Сомбора и 1-3 Гама после уноса резултата из Ваљева и Зубиног Потока.
Прелиминарни резултати са Окружног такмичења
АЛФА1234
БЕТА1234
ГАМА1234
Збирни резултати са Окружног такмичења
АЛФА1234
БЕТА1234
Расподела Окрузно
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ
Решења задатака
1.разред2.разред3.разред4.разред
Алфа задаци1A2A
Алфа решења1A
Бета задаци
Бета решења
Гама

Организаторима Обавештење организаторима за окружно такмичење у прилогу. Задаци се шаљу на мејл адресе организатора два сата пре почетка такмичења. Све нејасноће и примедбе пријавити на мејл: takmicenje@df.uns.ac.rs
Списак позваних ученика на Окружно такмичење по члану 33.  је овде
Организатори Окружног такмичења се налазе овде
Школска 2022-23 година

Жалбе са Окружног такмичења су решене и корекције су унете у Табеле. Накнадно пристигле жалбе нису разматране.

Спискови збирних резултата и ученика позваних на Државно такмичење се налазе у Табели доле


1 Алфа1 Бета1 Гама
2 Алфа2 Бета2 Гама
3 Алфа3 Бета3 Гама
4 Алфа4 Бета
Спискови позваних ученика на Окружно такмичење који су стигли дo сада су видљиви на Гугл-драјву.

Дo сaдa приjaвљeни oргaнизaтoри Oкружнoг Taкмичeњa 


Жалбе на резултате прегледа радова са Окружног такмичења се шаљу Окружној комисији, на ОБРАСЦУ (послати папирну верзију, или испуњену електронску верзију у Word фајлу, или скениран/сликан фајл одштампане и испуњене папирне верзије у PDF, JPG или неком другом формату слике). Према  Члану 25, став 5. Правилника, жалба се упућује председнику комисије у року од 2 дана од завршетка такмичења