2020-2021      Насловна      ОПШТИНСКО      ОКРУЖНО      ДРЖАВНО      СФО      IPhO      Задаци      Опште информације      Контакт

Важна документа:


Категорије:

1. Алфа: ученици који похађају одељења која раде по програмима специјализованих гимназија за област математика и физика такмиче се искључиво у алфа категорији;

2. Бета: ученици који похађају одељења која раде по програмима гиманзије природно-математичког смера и специјализованих гимназија из области природних наука и информатике (области које нису математика и физика) такмиче се у бета категорији. Могућност преласка у алфа категорију регулисано је на начин дефинисан у Члану 7 Правилника о такмичењу.

3. Гама: ученици који похађају одељења која раде по програмима гимназија општег типа, гимназија друштвено-језичког смера и специјализованих филолошких гимнaзија, средњих стручних школа и уметничких школа могу да изаберу да ли ће се такмичити у бета или гама категорији. Категорију бирају на општинском нивоу такмичења. Само ученици који су изабрали бета категорију могу на каснијим нивоима такмичења прећи у алфа категорију на начин дефинисан у Члану 7 Правилника о такмичењу.

Опште информације:

1) Циљеви због којих се организују такмичења ученика средњих школа су:

• популаризација физике међу ученицима средњих школа,
• подизање квалитета образовно-васпитног рада,
• проналажење ученика надарених за физику и њихово усмеравање ка физици или другим природним наукама,
• афирмација наставника са нарочитим способностима у образовном и васпитном раду,
• мотивисање ученика да продубљују своја знања из физике,
• усмеравање пажње јавности на вредне ученике и наставнике,
• промовисање система вредности у коме се цене знање и рад,
• поспешивање дружења између ученика сличних интересовања.

2) Општинска и окружна такмичења спроводе комисије које формирају одговарајуће подружнице Друштва, активисти Друштва и одговорна лица у одељењима Министарства.

3) Државно такмичење спроводи Комисија за такмичења ученика средњих школа Друштва.

4) Техничку организацију свих такмичења врши школа, односно виша школа, научни институт или факултет - домаћин такмичења уз помоћ комисије која организује такмичење, подружнице Друштва и одговорних лица у одељењима Министарства.

Правилник такмичења

Календар такмичења 2021

Наставни програм такмичења Алфа и Бета категорије

Наставни програм такмичења Гама категорије

ИЗЈАВА - лични подаци

Извештај са такмичења

   

Задаци са претходних такмичења

Такмичења ранијих година

Takmičenja iz fizike učenika srednjih škola