NMM model                ARW model                Gradovi

Temperatura na 2 m      Padavine      Padavine i prizemni pritisak      Geopotencijal i temperatura na 500 mb
Geopotencijal i relativna vlažnost na 700 mb      Geopotencijal i vetar na 300 mb     Geopotencijal i vetar na 500 mb
Geopotencijal i vetar na 850 mb     Geopotencijal i temperatura na 850 mb


Napred