Važne informacije za studente

Poštovani studenti,

Sve potrebne informacije u vezi sa vašim studijama možete pronaći na sajtu PMF-a. U slučaju da ne možete da pronađete informacije, u nastavku je spisak najvažnijih linkova.


Koraci za dobijanje potrebnih informacija (molimo vas da se pridržavate ovog redosleda):

  1. sajt PMF
  2. referent na studentskoj službi (svaki referent ima svoj mejl)
    https://www.pmf.uns.ac.rs/kontakt/
    kada je upis, zbog obima posla i gužve, savet je da referenta kontaktirate putem mejla
  3. Zamenik za nastavu na Departmanu
  4. Prodekan za nastavu

Studentsku službu zvati u periodu od 10-11h

Važne informacije

1. Upis (informacije vezano za upis na sve nivoe studija, pravo na upis lica kome je prestao status studenta)
https://www.pmf.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/06/Pravilnik-o-upisu-studenata.pdf

2.Cenovnik 2017/18. (cena boda, formula za izračunavanje školarine, uverenja, molbe…)
https://www.pmf.uns.ac.rs/studije/cenovnik/

3. Godišnji plan rada (ispitni rokovi, prijava ispita, overa semestra, neradni dani)
https://www.pmf.uns.ac.rs/o-nama/kalendar-rada/

4. Pravila studiranja (obaveze studenata, status mirovanja, upis godine…)

https://www.pmf.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/01/preciscen_tekst__pravila_studiranja.pdf

5. Promene studijskih programa - piše se molba koja se predaje referentu na studentskoj službi, zatim se molba upućuje na Departman koji donosi odluku

6. Česta pitanja studenata (nastavak studija za studente koji su završili Visoku školu strukovnih studija, prijava ispita preko studentskog servisa, potrebna dokumentacija za overu semestra, prijava ispita za studente koji se nalaze na praksi ili terenu, obračun troškova za samofinansirajuće studente, prebacivanje studenata sa osnovnih akademskih studija na drugom fakultetu i nastavak školovanja na PMF-u)
https://www.pmf.uns.ac.rs/studije/studentska-sluzba/

7. Dokumentacija (univerzalna molba, zapisnik sa odbrane zavrsnog rada i uplata za uverenje o diplomiranju i izradu diplome)
https://www.pmf.uns.ac.rs/studije/studentska-sluzba/

 

8. Pravilnik o doktorskim studijama

https://www.pmf.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/01/PMF-Pravilnik-o-doktorskim-studijama-2016-izmenjen.pdf