Studentska radionica iz nuklearne fuzije

Studentska radionica iz nuklearne fuzije, Dani Fuzije@NS, organizovana od strane udruženja Fuziona Obrazovna Mreža - FOM, održava se na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, od danas do 30.septembra.  

Prva tri dana radionice su rezervisana za predavanja od strane sedam vodećih stručnjaka i profesora iz oblasti nuklearne fuzije koji dolaze sa 5 renomiranih evropskih instituticija i koji će govoriti o osnovama fizike plazme sa primenom u fuziji, trenutnim eksperimentima i dostignućima u ovoj oblasti. Preostala dva dana 20 studenata pohađaće eksperimentalni deo radionice koji je koncipiran kao praktikum na Českom edukativnom tokamaku GOLEM.

Udruženje FOM je osnovano od strane pet studenata doktoranata u oblasti nuklearne fuzije, državljana Srbije, Crne Gore i BIH, u cilju promocije ove grane nauke i tehnike medju studenstkom populacijom.