Sistematski pregledi studenata III godine

Obavezni sistematski pregledi studenata III godine Departmana za fiziku PMF-a obaviće se 04.05.2017.

Studenti pristupaju sistematskom pregledu sa indeksom i overenom zdravstvenom knjižicom. Poželjno je poneti karton o vakcinacijama.

Pregled počinje u 7 sati pre podne i u 13.30 posle podne, prijavom na šalteru u prizemlju Zavoda.

Studenti iz Republike Srpske i Crne Gore moraju imati obrazac INO 1 u suprotnom plaćaju sistematki pregled 1500 dinara. Istu cenu plaćaju i studenti koji nemaju overenu zdravstvenu knjižicu.

Studenti stariji od 26 godina nisu u obavezi da rade sistematski pregled.

Spisak termina (prikazani su samo brojevi indeksa)
336/13    7h    
466/03    7h    
133/14    7h    
184/14    7h    
124/14    7h    
369/14    7h    
646/14    7h    
493/13    7h    
818/14    7h    
56/14    7h    
9/14    7h    
916/16    7h    
471/13    13:30h    
835/16    13:30h    
718/14    13:30h    
53/14    13:30h    
318/13    13:30h    
716/14    13:30h    
874/16    13:30h    
391/14    13:30h    
450/14    13:30h    
64/10    13:30h    
324/14    13:30h    
328/14    13:30h    
537/09    13:30h    
386/13    13:30h    
58/14    13:30h    
875/13    13:30h    
296/14    13:30h    
130/14    13:30h    
725/14    13:30h    
16/14    13:30h    
835/14    13:30h    
631/14    13:30h    
637/14    13:30h    
127/14    13:30h    
142/14    13:30h    
534/14    13:30h    
635/14    13:30h    
119/14    13:30h    
51/14    13:30h    
823/16    13:30h    
243/13    13:30h    
141/13    13:30h    
143/11    13:30h    
140/14    13:30h    
822/14    13:30h    
497/14    13:30h    
65/13    13:30h    
135/14    13:30h    
406/14    13:30h    
511/14    13:30h    
563/13    13:30h    
346/14    13:30h    
452/14    13:30h