Rezultati kolokvijuma iz Osnova matematičke fizike, II deo, 19.6. 2013