Raspored izlaznih kolokvijuma za septembarski rok

Mehanika                    21.8. od 11h Lab21

Termodinamika          22.8. od 11h Lab21

Elektromagnetizam   21.8. od 11h Lab21

Optika                         22.8. od 11h Lab21