Raspored izlaznih kolokvijuma za oktobarski rok

Raspored izlaznih kolokvijuma za oktobarski rok:

  • Mehanika - ponedeljak 19.09. od 10h
  • Termodinamika - ponedeljak 19.09. od 10h
  • Elektromagnetizam - utorak 20.09. od 10h 
  • Optika - utorak 20.09. od 10h