Primatijada 2017

Ovogodišnja PRIMATIJADA održaće se u periodu od 27. aprila do 03. maja 2017. godine u Čanju, Crna Gora.

Studenti koji su zainteresovani da predstavljaju naš fakultet treba da svoju prijavu i rad dostave u Sekretarijat Departmana za fiziku najkasnije do ponedeljka 03. aprila 2017. godine.

Spisak studenata koji će predstavljati naš fakultet na Primatijadi biće objavljen na oglasnoj tabli Departmana najkasnije do petka 07. aprila  2017. godine.

Departman za fiziku će biti predstavljen na Primatijadi sa najviše 5 (pet) naučnih radova.