Primatijada 2016

Ovogodišnja Primatijada održaće se u periodu od 28. aprila do 02. maja 2016. godine на Albeni, Bugarska.

Studenti koji su zainteresovani da predstavljaju naš fakultet treba da svoju prijavu i rad dostave u Sekretarijat Departmana za fiziku najkasnije do ponedeljka 04. aprila 2016. godine.

Spisak studenata koji će predstavljati naš fakultet na Primatijadi biće objavljen na oglasnoj tabli Departmana najkasnije do četvrtak 08. aprila  2016. godine.

Departman za fiziku će biti predstavljen na Primatijadi sa najviše 5 (pet) naučnih radova.