Obaveštenje

Uvodno predavanje iz Engleskog jezika za studente Departmana za fiziku održaće se prema sledećem rasporedu:

13.10.2015. u 15 časova A4
Smerovi: Diplomirani fizičar: modul fizika+astronomija sa astrofizikom,
                                           modul fizika-meteorologija,
                                           modul medicinska fizika.

15.10.2015. u 12 časova A4
Smerovi: Diplomirani fizičar: modul istraživački,
               Diplomirani profesor fizika