Obaveštenje za studente fizike

Raspored izlaznih kolokvijuma za oktobarski rok za studente fizike:
Mehanika, Termodinamika, Elektromagnetizam, Optika, Oscilacije i talasi - sreda 26.9. od 10h u laboratoriji 21. Studenti koji su zainteresovani da polažu izlazne kolokvijume treba da se upišu na spiskove kod laboratorije.