Obaveštenje za studente fizike

Izlazni kolokvijumi iz predmeta Mehanika, Termodinamika, Elektromagnetizam i Optika biće održani 27.8. od 9h u laboratoriji 21. Studenti koji su zainteresovani za polaganje izlanih kolokvijuma treba da se upišu na spiskove kod laboratorije do petka 24.8. Ponavljanje vežbi će biti održano u petak 24.8. od 13h.